SPISY LUDNOŚCI – Zdrowie - Transformers Prime cda

SPISY LUDNOŚCI

Podczas spisów ludności, których wyniki zestawia się nie na podstawie oficjalnych do­kumentów, lecz jedynie na podstawie oświad­czeń osób spisywanych, pewna ich część sto­suje swego rodzaju samoobronę psychologicz­ną: bądź nie przyznaje się do tego, że zawarty przed laty związek małżeński uległ rozkładowi, bądź też związek nieformalny (bynajmniej nie zawsze nacechowany trwałością), do którego partner nie jest skłonny się przyznać, gotowe są potraktować na równi z małżeństwem (właśnie dlatego we wszystkich krajach pod­czas wszystkich spisów liczba mężatek jest większa niż liczba żonatych; zgasić więc nale­żałoby szydercze uśmieszki, albowiem nie o   błędzie statystycznym świadczy ten fakt, lecz o smutku i nadziei, rozczarowaniach i pró­bach oszukiwania samych siebie).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).