SPADEK ZAWARTOŚCI TLENU – Zdrowie - Exmachina cda

SPADEK ZAWARTOŚCI TLENU

W wyniku spadku zawartości tlenu w po­wietrzu wraz ze wzrostem wysokości, w górach występuje hipoksja — niedotlenienie, głód tle­nowy tkanek i narządów. O zjawisku tym wspo­minaliśmy już w rozdziale dotyczącym leczni­czych właściwości wód mineralnych, gdzie jego występowanie na obszarach równinnych było wiązane z pewnymi schorzeniami lub — u lu­dzi zdrowych — z dużym wysiłkiem fizycznym.Wielu badaczy sądzi, że niekorzystny wpływ wysokich gór na człowieka jest związany z hi- poksją. Jednakże obserwacje alpinistów, lot­ników, a także mieszkańców regionów wysoko­górskich wykazały, że nie wszystkie fizjolo­giczne reakcje na swoiste warunki w środo­wisku górskim można wyjaśnić niedostatkiem tlenu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).