SKUTKI REAKCJI – Zdrowie - Gry Portable cda

SKUTKI REAKCJI

Skutki takich reakcji w wielu stanach chorobowych są bardzo ko­rzystne. Kąpiele w izotermalnych wodach mineral­nych (temperatura 34—38°C) nie wpływają na rozmieszczenie krwi w organizmie. Tego rodza­ju kąpiele zalecane są osobom, u których wy­stępują skurcze naczyń, ponieważ wzmacnia­ją procesy hamowania w korze mózgowej zmniejszają pobudliwość systemu nerwowego. Wpływ wód mineralnych na organizm nie ogranicza się do ich działania termicznego. Równie ważne, a nawet ważniejsze jest ich chemiczne oddziaływanie. Rozpuszczone w wo­dzie mineralnej substancje oddziałują na orga­nizm kompleksowo. Z tego względu określo­nego rodzaju woda często jest przydatna w le­czeniu kilku schorzeń.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).