SKŁAD CHEMICZNY I WŁAŚCIWOŚCI – Zdrowie - Yt Blow cda

SKŁAD CHEMICZNY I WŁAŚCIWOŚCI

Skład chemiczny, właściwości fizyczne i zwią­zane z tym właściwości lecznicze peloidów za­leżą przede wszystkim od warunków ich po­wstawania. Według klasyfikacji opracowanej w Moskiewskim Instytucie Naukowo-Badaw­czym Fizjoterapii i Badania Uzdrowisk (1961 r.) wyróżnia się trzy grupy peloidów: torfy, muły, peloidy pseudowulkaniczne.Dawniej w lecznictwie uzdrowiskowym sto­sowano tylko iłowe, nieorganiczne błota sło­nych jezior (limanów) i mineralizowane torfy. Obecnie wykorzystuje się też torfy słodkowod­ne, sapropele — muły organiczno-mineralne wydobywane ze zbiorników słodkowodnych oraz peloidy pseudowulkaniczne i gorące bło­ta, występujące na obszarach aktywnego wul­kanizmu (w Związku Radzieckim: Sachalin, Wyspy Kurylsikie, Kamczatka).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).