SAMOTNOŚĆ W TŁUMIE LUDZI – Zdrowie - Duma I Uprzedzenie 2005 Online cda

SAMOTNOŚĆ W TŁUMIE LUDZI

Żywiołowo w ciągu wielu lat przenosi­li się tu emeryci i renciści, którzy dochodzili do wniosku, że prowincja jest nie tylko spokoj­niejsza i zdrowsza, lecz również tańsza. Z po­czątku czuli się tu znacznie lepiej niż w daw­nych miejscach zamieszkania, ale stopniowo narastało w nich rozgoryczenie i przekonanie, że dobrowolnie dali się wyrugować z życia. Nie najlepiej układały się im stosunki z miejscową ludnością, z którą nie potrafili nawiązać bliż­szych kontaktów, stare zaś więzi przyjaźni i pokrewieństwa zostawały mocno nadwerężo­ne i w końcu urywały się. Samotność w tłumie ludzi zbliżonych wiekiem zastępowała dawną samotność w tłumie ludzi różnych — i był to bodaj jedyny efekt wędrówki emerytów na południe, do cieplejszych stron i spokojniejsze­go życia.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).