SAMOTNOŚĆ A OSAMOTNIENIE – Zdrowie - Lego Star Wars Film cda

SAMOTNOŚĆ A OSAMOTNIENIE

Zawarte w niej liczby prowoku­ją do zastanowienia się nad tym, czy zawsze samotność znajdująca wyraz w braku współ­małżonka jest równoznaczna z psychologicznym osamotnieniem. Zagadnienie to stało się przed­miotem badań wielu socjologów i gerontologów, m.in. wielekrotnie już na tych stronach cyto­wanego J. Piotrowskiego. Na podstawie badań własnych i porównań międzynarodowych do­chodzi on do interesujących wniosków, które zasługują na to, by przytoczyć obszerny ich fragment:„W Polsce mieszka samotnie 17% osób star­szych. Kobiety trzykrotnie częściej niż męż­czyźni mieszkają same. Tak jest we wszyst­kich krajach, co może wynikać z tego, że znacz­nie więcej kobiet niż mężczyzn jest samotnych owdowiałych.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).