SAMOBÓJSTWA – Zdrowie - Agenci Ncis Los Angeles Online cda

SAMOBÓJSTWA

Psychologowie i socjologo­wie tłumaczą to wciąż wzrastającą dezadapta- cją człowieka do warunków otoczenia i doszu­kują się jej przyczyn w przyspieszeniu rytmu życia i pracy, w nasilających się konfliktach międzyludzkich i społecznych, w szerzeniu się rozmaitych zjawisk patologii społecznej oraz w pogłębiającym się poczuciu osamotnienia jednostki. Poczucie to — ich zdaniem — staje się tym tragiczniejsze i do tym poważniejszych następstw prowadzi, im bardziej rozluźniają się więzi rodzinne, w im większym stopniu praca człowieka przeistacza go we współczes­nym, coraz bardziej zautomatyzowanym prze­myśle w bezosobowy dodatek do komputera lub urządzenia sterowniczego, im mniej pozo­staje mu sił i inwencji do poświęcenia swego czasu wolnego sprawom, które go rzeczywiście interesują.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).