ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU – Zdrowie - Małż cda

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU

Ma to także duże znaczenie w roz­wiązywaniu podstawowego problemu medycy my kosmicznej: jak dostosować organizm do wyjątkowo niekorzystnych warunków środo­wiskowych? W różnych krajach badano procesy zacho­dzące w organizmach ludzi, którzy urodzili się i cały czas żyli w górach na określonej wyso­kości, i porównywano je z przebiegiem analo­gicznych procesów u zahartowanych i nie za­hartowanych osób przybyłych na te wysokości. Wyniki tych prac mają duże znaczenie zarówno praktyczne, jak i naukowe. Warto jeszcze raz odwołać się do obserwacji poczynionych w roku 1953 podczas szturmowa­nia Mount Everestu. Ekspedycja składała się z mieszkańców wysokogórskich terenów Nepalu (Szerpów) i Europejczyków.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).