RÓŻNICE OBJAWÓW – Zdrowie - Sherlock Holmes Online cda

RÓŻNICE OBJAWÓW

Tymczasem różnice objawów niedo­boru tlenu w organizmie na dużych wysokoś­ciach oraz na terenach nizinnych przy inten­sywnym wysiłku mięśniowym pozwalają przy­puszczać, że hipoksja nie jest jedyną przyczyną choroby górskiej. Poszukiwania innych czynników odpowiedzialnych za tę chorobę ujaw­niły znaczną rolę dwutlenku węgla w jej prze­biegu. Prawdopodobnie zadyszka, duszność i za­wroty głowy w górach są związane z brakiem dwutlenku węgla, tzw. hipokapnią. Jak to się dzieje, że w górach w organizmie powstaje nie­dobór dwutlenku węgla?Przy wzmożonej czynności oddechowej, co ma miejsce na dużych wysokościach, dwutle­nek węgla jest „wymiatany” z płuc i jego po­ziom we krwi obniża się. Wytwarzanie C02 w tkankach w tych warunkach jest także obni­żone. A przy tym od poziomu dwutlenku wę­gla we krwi zależy ilość tlenu dostarczanego do tkanek, ponieważ jest on regulatorem pro­cesów utleniania.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).