RÓŻNICA WIEKU – Zdrowie - Marley I Ja cda

RÓŻNICA WIEKU

Różnica wieku, prawie nigdy nie zakłócająca przebiegu miodowego miesiąca i przez dłuższy czas nie­zauważalna, nasila się w miarę zbliżania się do progu starości i przyczynia w sposób istotny do wystąpienia owego zjawiska przewagi li­czebnej wdów nad wdowcami, albowiem — jak wspomniałem w poprzednich rozdziałach — prawdopodobieństwo zgonu mężczyzn we wszystkich grupach wieku, nie pomijając sta­rości, jest większe niż kobiet. Skoro już zahaczyłem o to zagadnienie, nie mogę nie wspomnieć, że wer­tując strony roczników demograficznych nie­raz zwracałem uwagę na niepokojący wzrost współczynników umieralności spowodowanej przez samobójstwa. W ciągu ostatnich dwóch— trzech dziesięcioleci wystąpił on prawie we wszystkich krajach rozwiniętych i w wielu rozwijających się.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).