PRZY ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURZE – Zdrowie - Piksele Film cda

PRZY ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURZE

Nie oznacza to, że kąpiele siarkowodorowe są niebezpieczne dla zdrowia, bowiem stężenie siarkowodoru w wo­dzie, jak i w powietrzu, jest niewielkie. W ta­kim przypadku działa on leczniczo. Nie ma też obawy, iż przy powtarzaniu kąpieli siarkowo­dór będzie się gromadził w organizmie, gdyż jest on w ciągu doby po kąpieli wydalany z organizmu przez nerki i płuca. Przy opty­malnej temperaturze i stężeniu siarkowodoru w kąpieli, ten biologicznie aktywny gaz przenika do ustroju przez nie uszkodzoną skórę, a także przez płuca i błonę śluzową dróg od­dechowych.Po zanurzeniu się w siarkowodo­rowej kąpieli prawie natychmiast występuje tzw. reakcja macestyńska — zaczerwienienie skóry jako skutek rozszerzenia się jej naczyń włosowatych. Siarkowodór przenika przez skó­rę tym silniej, im większe jest jego stężenie.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).