PRZY DUŻYM WYSIŁKU – Zdrowie - Liga Sprawiedliwych Film cda

PRZY DUŻYM WYSIŁKU

Przy dużym wysiłku mięśniowym zapotrzebo­wanie na tlen tak silnie wzrasta, że na przy­kład biegacz bezpośrednio po finiszu, w stanie silnego głodu tlenowego, wdycha go 10—12 ra­zy więcej niż obserwujący go widz. Tak jest na poziomie morza, gdzie atmosfera wywiera nacisk 10,13 N na każdy cm2 powierzchni, co odpowiada ciśnieniu 760 mm słupa rtęci. W miarę wzrostu wysokości powietrze staje się coraz bardziej rozrzedzone, ciśnienie atmo­sferyczne maleje. I tak: na wysokości 1000 m n.p.m. jest ono o 12%, na 2000 m — o 22%, na 3000 m — o 31%, na 5000 m — o 50% mniejsze niż na poziomie morza.Na każdej szerokości geograficznej i każdej wysokości w powietrzu jest 21% tlenu, zatem jego ciśnienie — tzw. parcjalne ciśnienie tlenu ze wzrostem wysokości maleje wprost pro­porcjonalnie do spadku ciśnienia atmosferycz­nego.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).