PRZESADNY OPTYMIZM

Omawiając ten temat, nie mogłem jednak stłumić myśli, że przesadny optymizm byłby tu grzechem tak samo ‚niewybaczalnym jak zbyt daleko posunięty pesymizm. Dałem już wyraz przekonaniu, że nawet „trzeci wiek” ma swoje różowe strony, że nie brak w nim radoś­ci, entuzjazmu i wzruszeń, które przywykliśmy przypisywać wyłącznie młodości. Teraz zasta­nawiam się jednak, czy kluby Seniora i Zło­tej Jesieni, jak również Uniwersytety Trzecie­go Wieku wolno uznawać za panaceum, czy w ich rozkwicie na obszarze całego kraju mieli­byśmy prawo dostrzegać pomyślną wróżbę na przyszłość.Wątpliwości te mają za źródło smutną wie­dzę zaczerpniętą z doświadczeń innych krajów, w których przekonano się, że nie tylko tego ro­dzaju kluby, ale nawet najbardziej komfortowe mieszkania i osiedla, zbudowane z myślą o ob­ronie starości przed niekorzystnymi wpływami otoczenia i stworzeniu ludziom w starszym wieku najdogodniejszych warunków, jakie są im niezbędne dla spokojnego pokonywania os­tatniego odcinka życiowej drogi, wcześniej czy później przeistaczają się w swoiste rezerwaty.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!