PRZENIKNIĘCIE DO ORGANIZMU – Zdrowie - 9 Piosenek cda

PRZENIKNIĘCIE DO ORGANIZMU

Po przeniknięciu do organizmu substancji radioaktywnej emitowane przez nią promienio­wanie oddziałuje z wodą znajdującą się w tkan­kach. Następuje rozkład wody — radioliza — na jon wodoru (H+) i jon hydroksylowy (OH~) albo na dwa rodniki (H i OH). Czas ich życia nie jest długi, ale charakteryzują się bardzo dużą reaktywnością chemiczną. Jony i rodniki stanowią pierwotne produkty oddziaływania promieniowania jonizującego na materię. Jeżeli powstaną one w organizmie człowieka wskutek absorpcji promieniowania jonizującego — ich działaniu poddanych zosta­je wiele biomolekuł znajdujących się w najbliż­szym otoczeniu. Zapoczątkowany zostaje cały łańcuch reakcji chemicznych, które rozwijając się lawinowo — rozprzestrzeniają się na ko­lejne komórki.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).