PRZED REWOLUCJĄ

Przed rewolucją naftalen był wy­wożony do Niemiec, gdzie stosowano go do pro­dukcji różnych maści. Współcześnie miasto Na­ftałan jest unikalnym uzdrowiskiem, dysponu­jącym oryginalnym i nie znanym gdziekolwiek indziej przyrodniczym środkiem leczniczym. Złoża tej substancji, stanowiącej rodzaj ropy naftowej nie zawierającej benzyny i lekkich frakcji nafty, są bardzo bogate.Sposób przeprowadzania kąpieli peloidowych na początku XIX w. tak oto opisuje pisarz ro­syjski P. Sumarokow w książce Wczasy krym­skiego sędziego: „Szliśmy na bosaka, mniej więcej 50 sążni, po lepkim i grząskim mule, aż dotarliśmy do wykopanego grobu, obok które­go, od północy stał szałas mający osłaniać od wiatru (…). Każdy z nas leżał wyciągnięty w tym specjalnym grobie, przykryty grubą warstwą błota, uniemożliwiającego jakikolwiek ruch, spod którego wystawała tylko głowa”.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!