PRZEBIEG KRZYWEJ – Zdrowie - Rozdzieleni cda

PRZEBIEG KRZYWEJ

Valkovics opisuje przebieg przytoczonej krzywej w następujący sposób: „Część krzywej nad osią wieku oznacza wielkości dodatnie (nadwyżka konsumpcji), część pod osią wieku wielkości ujemne, (nadwyżka produkcji). W ciągu lat odcinka AB społeczeństwo udziela kredytu jednostce, czyli jednostka zaciąga po­życzkę od społeczeństwa. W wieku B kredyt społeczeństwa ustaje, jednostka zaczyna spła­canie długu. W latach odcinka BC dług jed­nostki stopniowo maleje, następnie przy osiąg­nięciu wieku C — ustaje. Począwszy od tego okresu jednostka udziela kredytu społeczeń­stwu, czyli społeczeństwo pożycza od jednostki. W okresie CD dług społeczeństwa wobec jed­nostki wzrasta, największy jest w wieku D. Począwszy od wieku D jednostka stopniowo odzyskuje od społeczeństwa zakredytowaną wartość, czyli społeczeństwo spłaca jednostce.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).