PROWOKUJĄCY FAKT – Zdrowie - Północ Południe 1985 Online cda

PROWOKUJĄCY FAKT

Jednakże powinny — moim zdaniem — wzbu­dzić niepokój tychże statystyków i demogra­fów oraz lekarzy i socjologów, ponieważ składa­ją się nie tylko na obraz statyczny, lecz również dynamiczny. Cóż z tego, że w ogólnej statystyce zgonów udział samobójstw nigdy nie przewyższał w Polsce 1,5%? Dla każdego z sa­mobójców, którego nie zdążono odratować któremu „udało się” spełnić swe zamierzenia, było to całe i równe sto procent…Szczególnie istotny był w ostatnich latach wzrost współczynnika samobójstw wśród męż­czyzn w wieku lat 65—69 (wynosząc w 1951 r. zaledwie 18,7, współczynnik ten w 1968 r. osiągnął 26,3, natomiast w 1976 r. — nawet 28,0 na 100 tys.). Już sam ten fakt prowokuje do wysunięcia hipotezy, że nasilenie się samo­bójstw w tym wieku pozostaje w związku przy- czynowo-skutkowym z psychicznym „kryzy­sem poemerytalnym”, do którego wypadnie jeszcze powrócić. Hipoteza ta znajduje po­twierdzenie również w różnicy, jaka w tym wieku — podobnie zresztą jak we wszystkich innych — występuje między mężczyznami a kobietami.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).