PROCES PRZYSTOSOWANIA – Zdrowie - Prawdziwe Męstwo cda

PROCES PRZYSTOSOWANIA

Jest to związane z procesem przysto­sowywania się do hipoksji i hipokapni; u cho­rych tych wzmaga się wentylacja płuc i zwięk­sza się objętość wdychanego powietrza, przez co pod wpływem górskiego klimatu zmniejsza się nasycenie tlenem krwi tętniczej, tj. ilość tlenu otrzymywanego przez komórki i tkanki zbliża się do normy. Osiągnięte w górach wy­niki leczenia są tym cenniejsze, że utrzymują się przez dłuższy czas, także po wyjeździe z gór.Leczenie astmatyków, jak wykazuje doświad­czenie, najlepiej jest prowadzić przez stopnio­wą aklimatyzację do hipoksji i hipokapni. Cho­rzy na początku są umieszczani na niewielkiej wysokości. Po zaaklimatyzowaniu się tam prze­nosi się ich trochę wyżej itd. Szczególną rolę odgrywają góry z punktu widzenia aktywności ruchowej człowieka i dłu­gości życia. W wyniku wieloletnich badań gru­pa fizjologów kierowana przez I. Arszawskiego doszła do interesującego wniosku, że podstawo­wym czynnikiem rozwoju organizmu jest ak- tywność mięśni szkielet owy cli. Odnosi się to do całego okresu życia człowieka, poczynając od jego embrionalnego stadium aż do starości.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).