PREZENTACJA WYNIKÓW – Zdrowie - Bakugan Nowa Vestroia cda

PREZENTACJA WYNIKÓW

Nim przejdę do prezentacji uzyska­nych wyników, pragnę stanowczo podkreślić, że w głębokim moim przekonaniu doświadcze­nie zawodowe — jako jeden z ważniejszych fenomenów społeczno-ekonomicznych i socjo- psychologicznych — podlega badaniu za pomo­cą metod statystycznych. Sądzę bowiem, że jest to zjawisko wymierne i należy je uwzględ­niać we wszelkich ekspertyzach społeczno.Upoważnia do takiej hipotezy m.in. wielce interesująca praca jednego z najwybitniejszych radzieckich demografów B. C. Urłanisa, w któ­rej podał zasady metody obliczania potencjału doświadczenia życiowego. Jako miarę doświad­czenia życiowego pewnej grupy osób w wieku x—x+n lat B. C. Urłanis przyjmuje iloczyn jej liczebności i różnicy między przeciętnym wiekiem osób należących do tej grupy a wie­kiem podjęcia pracy zawodowej (bądź pełnolecia).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).