PRACA SYSTEMÓW – Zdrowie - Gry Pirackie cda

PRACA SYSTEMÓW

Osiąga to przez wzmożenie oddychania i przyspiesze­nie pracy serca — dzięki czemu zwiększa się wentylacja płuc i przepływ krwi — oraz przez nasilenie czynności krwiotwórczej. Wielu ba­daczy uważa, że śledziona będąca magazynem, w którym przechowywane są zapasy krwi, w warunkach górskich oddaje ją do systemu krwionośnego. Zwiększa się także praca syste­mów uczestniczących w transporcie krwi do komórek i z nich do serca oraz płuc, rozsze­rzają się naczynia włosowate, wzmaga się pra­ca nadnerczy. Intensywniej pracują także ko­mórki całego organizmu dysponujące dużymi możliwościami zwiększenia ilości zdobywanego tlenu i jego wykorzystania. Procesom tym to­warzyszy wzrost liczby czerwonych krwinek spłaszczonych na podobieństwo dysku i obu­stronnie wklęsłych pośrodku.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).