POWSTAWANIE PELOIDÓW

Powstawanie peloidów to proces długotrwa­ły i złożony. Hydrogeolodzy stwierdzili na przy­kład, że wiele złóż torfu powstawało w ciągu 7—8 tys. lat. Tworzyły się one z glin, piasków, różnych soli, a także organizmów roślinnych , i zwierzęcych żyjących w jeziorach i na bag­nach. Zawartość mikroorganizmów w różnych rodzajach peloidów, według szacunkowych ocen mikrobiologów, waha się od kilku tysięcy do milionów w 1 g substancji. Znajdują się w nich także żywe drobnoustroje, ale nie działają one chorobotwórczo, wręcz przeciwnie — utrudnia­ją rozwój organizmów chorobotwórczych, nisz­czą je. Okłady z peloidów, nawet na odkryte rany, nie wywołują powikłań, umożliwiają usunięcie z nich zanieczyszczeń, ropy. Z po­wodu swoich bakteriobójczych właściwości pe­loidy mogą być w zabiegach leczniczych wyko­rzystywane wielokrotnie, jeśli po zabiegu będą przechowywane pod warstwą wody jeziora lub limanu, z którego zostały wydobyte; następuje wówczas ich regeneracja.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!