POWIERZCHNIOWA ANALIZA – Zdrowie - Noc W Muzeum cda

POWIERZCHNIOWA ANALIZA

Nawet powierzchowna analiza współczynni­ków. samobójstw mogłaby doprowadzić do wniosku, że ich wartości kształtują się na tym wyższym poziomie, im większy jest w danym społeczeństwie udział osób w starszym wieku. Pominę w tym miejscu liczne informacje, któ­re wygrzebałem ze wspomnianych roczników statystycznych, i skupię się jedynie na tych,które dotyczą krajów europejskich, legitymu­jących się najwyższymi wartościami współczyn­ników samobójstw. Pragnąłbym przede wszyst­kim zwrócić uwagę na to, że wszędzie — bez żadnego wyjątku — współczynniki samobójstw wśród mężczyzn przybierają większe wartości niż wśród kobiet, i wszędzie — także bez żad­nych wyjątków — wśród osób w starszym wie­ku są one istotnie wyższe niż w pozostałych klasach wieku.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).