POWIĄZANIE Z SAMOTNOŚCIĄ – Zdrowie - Kawa I Papierosy Online cda

POWIĄZANIE Z SAMOTNOŚCIĄ

Bywają one trzy—cztery razy częściej same niż osoby mające współmałżonka i mieszkające wspólnie z dziećmi. Jest to ważne stwierdzenie mówiące o roli małżeństwa w późnym wieku jako związku szczególnie bliskiego. Znacznie częściej same są kobiety niż mężczyźni, osoby bardziej upośledzone pod względem sprawnoś­ci niż mniej upośledzone. Osamotnienie wiąże się z samotnością, ale nie należy identyfikować tych dwóch pojęć. Osamotnienie zawiera poczucie utraty i braku ważnych osób, sytuacji itp. Uderzająca jest róż­nica między częstością deklarowanego osamot­nienia w trzech krajach zachodnich i w Polsce oraz w Jugosławii. Nigdy nie czuje się osa­motnionymi 70—83% starszych Anglików, Duń­czyków czy Amerykanów, mniej niż połowa Polaków i tylko jedna trzecia Jugosłowian […].

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).