POLITYKA SPOŁECZNA – Zdrowie

POLITYKA SPOŁECZNA

Fakt ten ma o tyle istotne znaczenie, że własne i dostateczne środki utrzymania są ważnym czynnikiem samodzielności życiowej ludzi star­szych; zabezpieczają ich pozycję społeczną i usuwają źródła wielu trudności w stosun­kach z rodziną i ze środowiskiem społecznym.Odkąd zapoczątkowano w Polsce nową poli­tykę społeczną, której jednym z najszczytniej­szych celów była poprawa sytuacji osób w starszym wieku, minęło stosunkowo niewiele czasu. Trudno się zatem dziwić, że nie dyspo­nujemy wynikami miarodajnych badań sytua­cji materialnej emerytów w latach siedem­dziesiątych. Zresztą nowe przepisy o zaopatrze­niu emerytalnym wprowadza się w życie suk­cesywnie, ostatnio zaplanowane podwyżki eme­rytur i rent są przewidziane dopiero na 1980 r„ ponadto wiele innych czynników związanych z aktualną koniunkturą wpływa na to, że sytuacja ta . jeszcze nie jest ostatecznie u- kształtowana i ulega pewnym zmianom.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).