PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIE

Problem degresji emerytalnej wymaga dal­szych badań, w których wzięliby udział spe­cjaliści reprezentujący rozmaite dziedziny wie­dzy. Sądzę, że stworzony w tym celu zespół weźmie pod uwagę opinię ekspertów powoła­nych w 1975 r. przez Radę Naukową Minister­stwa Zdrowia i Opieki Społecznej. W raporcie swoim postulowali oni:zapewnienie podstawowego zabezpiecze­nia emerytalnego wszystkim obywatelom, któ­rzy osiągnęli określony wiek (renta starcza) oraz dodatkowych uprawnień emerytalnych w zależności od zawodu, wysokości osiąganych zarobków i innych czynników;wprowadzenie ruchomej skali świadczeń emerytalnych, tj. dostosowanie wysokości świadczeń do zmiany kosztów utrzymania i do ruchu płac lub dochodów;wprowadzenie elastycznej granicy wieku emerytalnego, umożliwiającej wcześniejsze uzyskanie emerytury osobom niezdolnym do kontynuowania pracy oraz dalszą pracę osobom zdolnym i chętnym do niej;umożliwienie stopniowego przechodzenia na rentę przez zmniejszenie w miarę starzenia się liczby godzin zatrudnienia, wyrównane częściową rentą”.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)