PLAZMA KRWI – Zdrowie - Gwiezdne Wojny 6 cda

PLAZMA KRWI

Plazma krwi stanowi jakby magazyn wodorowęglanów, a powstają one w erytrocytach.Na terenach nizinnych u dorosłego człowie­ka w stanie spoczynku powstaje i przenika do krwi ogromna ilość dwutlenku węgla — w cią­gu godziny 12 litrów, a przy dużym wysiłku fizycznym kilka razy więcej. Dwutlenek węgla jest najważniejszym stymulatorem dla ośrodka oddechowego; podwyższenie jego prężności we krwi tętniczej powoduje zwiększenie wentylacji płuc.Mając na uwadze, jak ważne dla organizmu jest dostarczenie mu odpowiednich ilości za­równo tlenu, jak i dwutlenku węgla — należy rozpatrywać łącznie ich działanie, bowiem obie te substancje są niezbędne do normalnego funk­cjonowania ustroju. Przez aklimatyzację do warunków górskich należy zatem rozumieć przystosowanie organizmu nie tylko do hipok- sji, ale i do hipokapni.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).