PERSPEKTYWY I PROBLEMY – Zdrowie - Spiderman 1 cda

PERSPEKTYWY I PROBLEMY

Wobec nieubłagane­go pochodu starzenia się osobniczego, jak i sta­rzenia się ludności, nikt nie może pozostać obojętny. Mnożą się pytania, zaostrzają dys­kusje, wzrasta niepokój. W drugim rozdziale niniejszej książki wspominałem m.in. o tym, że starzenie się ludności jest brzemienne w naj­poważniejsze następstwa demograficzne. Ponie­waż procesowi temu towarzyszy nie tylko zwiększanie się stopy zgonów, lecz również (nawet w razie stabilizacji płodności kobiet) spadek stopy urodzeń, starzejące się społe­czeństwa cechują się coraz niższymi współ­czynnikami przyrostu naturalnego i coraz głębszymi zmianami struktury wieku ludności. Piramidy wieku — ongiś rzeczywiście dzięki swym kształtom zasługujące na taką nazwę — stają się coraz bardziej pokraczne: zwężają się ich dolne piętra odpowiadające młodszym gru­pom wieku i rozszerzają górne odpowiadające starszym, wyrwy i blizny znaczące poszczegól­ne piętra powstają teraz w następstwie nie tyle minionych wojen i epidemii, co wahań stopy urodzeń spowodowanych zmniejszaniem się płodności i zmianami strukturalnymi grupy kobiet w wieku rozrodczym.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).