PANUJĄCE WARUNKI – Zdrowie - Choć Na Kolana cda

PANUJĄCE WARUNKI

Tak więc w aktualnie panujących warunkach, w których osiągnięcie progu wieku emerytalnego jest niemal równoznaczne z po­zbawieniem prawa do dalszego wykonywania zawodu, nie wykorzystuje się pewnej części zasobów siły roboczej. Nawet gdyby dotyczyło to robotników o najniższych kwalifikacjach, straty byłyby niewspółmierne z wielce pro­blematycznym zyskiem wynikającym z moż­liwości ograniczenia inwestycji przeznaczonych na tworzenie nowych stanowisk pracy. W tym jednak przypadku chodzi o robotników naj­bardziej doświadczonych, legitymujących się w wielu przypadkach najwyższymi kwalifika­cjami zawodowymi.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).