OSTATNIA ODPOWIEDŹ – Zdrowie - Fineasz I Ferb Podróż W Drugim Wymiarze cda

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

Ostatnią odpowiedź respondentów, któ­rej najczęściej udzielali ludzie czynni jeszcze zawodowo, autorka chyba jak najsłuszniej interpretuje jako wyraz „pewnego poczucia zagrożenia w związku ze zbliżającą się emery­turą”). Dlatego też wypada się zgodzić z jej wnioskiem zamykającym omawiany rozdział tej wielce interesującej monografii:„Wraz z zaprzestaniem pracy sytuacja ma­terialna człowieka starego pogarsza się w sposób wyraźny. Problemy ekonomiczne ludzi starych, nie pracujących, dotyczą elementar­nych spraw — zabezpieczenia podstaw egzy­stencji, trudności z wydatkami na mieszkanie świadczenia, na. utrzymanie. Braki w gospo­darowaniu pieniędzmi, braki w zaspokajaniu elementarnych potrzeb. Najbardziej wymow­nym tego dowodem jest fakt, iż wiele ludzi starszych przeznaczyłoby nieoczekiwanie otrzy­mane pieniądze na uzupełnienie braków w podstawowych dziedzinach”.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).