OSIĄGANA WARTOŚĆ – Zdrowie - Gra Pokemon cda

OSIĄGANA WARTOŚĆ

Gdy osiąga ono wartość 250 mg/l, siarkowodór zaczyna krążyć we krwi, oddziałując na che- moreceptory w ściankach naczyń krwionoś­nych. Znaczna część siarkowodoru, który wnik­nął do organizmu, utlenia się do wolnej siarki, jonów wielosiarczkowych czy jonu tiosiarczanowego. Pewna jego ilość zostaje wbudowana w związki organiczne zapobiegające odkłada­niu się cholesterolu i powstawaniu kamieni żółciowych. Podczas kąpieli siarkowodorowych w skórze wydzielają się substancje o dużej aktywności biologicznej: heparyna, histamina i inne. W wy­niku reakcji macestyńskiej krew przemieszcza się z wewnętrznych narządów do skótry. Wielo­raki wpływ kąpieli siarkowodorowych na różne systemy organizmu pozwala stosować je w te­rapii wielu schorzeń: powodują one wchłania­nie ognisk zapalnych w stawach i tkankach, przyczyniają się do poprawy ogólnego samo­poczucia, dają dobre efekty w chorobach skó­ry, mają korzystny wpływ na pracę układów: nerwowego i krążenia.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).