OGÓLNY WNIOSEK – Zdrowie - American Horror Story S01E01 cda

OGÓLNY WNIOSEK

Ogólny wniosek wymienionych autorów sprowadza się do tego, że przeciętny człowiek nie spożywa w ciągu swego życia wszystkich wartości, które produkuje, i znaczną ich część w tej czy innej postaci pozostawia społeczeń­stwu (nietrudno zauważyć, że wniosek ten w swej genezie jest mocno związany z marksow- ską koncepcją wartości dodatkowej). Na pod­stawie współczynników jednostkowej produk­cji i konsumpcji, których wartości zmieniają się w -toku życia osobniczego, można sporządzić wykres obrazujący wzajemną relację produk­cji i konsumpcji w poszczególnych klasach wieku .

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).