ODSETEK SAMOBÓJSTW – Zdrowie - Czterdziestolatek 20 Lat Później cda

ODSETEK SAMOBÓJSTW

Odsetek samobójstw popełnionych w wieku powyżej 65 lat (posłużę się wartością średnio- ważoną obliczoną dla dziesięciu wybranych krajów Europy, a mianowicie: Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Francji, RFN, Szwajcarii, Szwecji i Węgier) wynosi wśród mężczyzn 2,5, natomiast wśród kobiet — jest dwa razy większy niż udział tej grupy osób w ogólnej strukturze ludności. Różnica między współczynnikami samobójstw obliczonymi osob­no dla osób w wieku starszym oraz dla pozo­stałych grup ludności jest jeszcze istotniejsza (wskaźniki średnioważone wynoszą 2,5—2,7, natomiast w takich krajach, jak Belgia, Buł­garia, Francja i Węgry, przybierają jeszcze większe wartości).Na tym tle liczby polskie (2151 dokonanych w danych MO — i usiłowanych zamachów samobójczych w 1960 r. i 4723 w 1976 r., w tym — odpowiednio — 2365 i 4151 zgonów z tego powodu — wg statystyk demograficz­nych — oraz podobny rozkład współczynników według płci i wieku) mogłyby nie przykuwać specjalnej uwagi statystyków i demografów.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).