ODCZUWALNA POPRAWA ZDROWIA – Zdrowie - Litewski Przekret cda

ODCZUWALNA POPRAWA ZDROWIA

W Truskawcu występują też źródła wód chlorkowych, które stosuje się w choro­bach żołądka i jelit.Wielu chorych poprawę swego zdrowia za­wdzięcza kąpielom siarkowodorowym. Siarko­wodorowe źródła obok dużych ilości różnych soli (przede wszystkim chlorku sodu) zawiera­ją znaczne ilości gazowego siarkowodoru. Jest to substancja trująca; już przy stężeniu 1,2 mg w litrze powietrza powoduje śmierć człowieka. Dzieje się tak, ponieważ siarkowodór wiąże że­lazo wchodzące w skład enzymów oddecho­wych, dezaktywując je. Dlatego, chociaż tlen dochodzi do komórek, następuje spowolnienie procesów przemiany materii. Przy wdychaniu przez człowieka lub zwierzę dużych ilości siar­kowodoru następuje najpierw znaczne przy­spieszenie oddychania, a potem porażenie mię­śni oddechowych i śmierć.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).