ODCZUCIE OBCIĄŻENIA – Zdrowie - Gry Piłka Nozna cda

ODCZUCIE OBCIĄŻENIA

Wielokrotnie dawał wyraz przekonaniu, że nie jest ono odpowiednie ani w odniesieniu do lud­ności w wieku przedprodukcyjnym, ani też poprodukcyjnym. Nie można bowiem odczuwać obciążenia własnymi dziećmi, bez których za­równo życie osobiste, jak i życie pewnej zbio­rowości, społeczeństwa, gatunku ludzkiego straciłoby wszelki sens. Nie można też odczu­wać obciążenia rodzicami, którym nie tylko zawdzięcza się życie, lecz również wychowanie, start zawodowy, pewien poziom rozwoju ogól­nego i możliwości podwyższania tego poziomu. Jeżeli w odniesieniu do dzieci spełnia się pewne elementarne obowiązki, które nie koli­dują nawet z ogólnobiologicznymi instynktami, to w odniesieniu do osób starszych nie powin­no się odczuwać obciążenia, ponieważ chodzi w tym przypadku o spłacenie długu wdzięcz­ności, jak również o spełnienie powinności moralnej.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).