OBOK WYKŁADÓW – Zdrowie - Piła Mechaniczna cda

OBOK WYKŁADÓW

Obok wykładów z gerontologii i higieny odbywają się tu zajęcia seminaryjne poświęcone historii sztuki i architektury, konwersatoria w kilku językach, wycieczki krajoznawcze, działa ze­spół literacki i plastyczny, czynne jest koło gimnastyki. I tu — podobnie jak we wspo­mnianym klubie Złotej Jesieni — ludzie połą­czeni wspólnymi zainteresowaniami przestają myśleć o swoim wieku, stopniowo nabierają przekonania, że wiek starszy w niczym istot­nym nie różni się od młodszego, ot, po prostu jest to „wiek trzeci”, po którym, być  może, przyjdzie czwarty, także niekoniecznie wypeł­niony chorobą i cierpieniem. Sądzę, że jest to największą zasługą nie tylko pani profesor H. Szwarc i grona jej współpracowników, traktu­jących swój udział w działalności Uniwersy­tetu jako zaszczytną pracę społeczną, lecz rów­nież wszystkich słuchaczy, którym zawdzię­czam możliwość dojrzenia jeszcze jednego oblicza starości.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).