OBJAWY CHOROBOWE – Zdrowie - Rok 1984 Film cda

OBJAWY CHOROBOWE

Te objawy choro­bowe, łącznie z zaburzeniami wzroku i zanikiem wrażliwości na ból, były przyczyną śmierci wielu wybitnych pilotów, którzy w stanie hipoksji wznieśli się na takie wysokości, gdzie organizm człowieka nie może funkcjonować. Głód tlenowy atakuje zwłaszcza pilotów i ko­smonautów. I to wcale nie w związku z ko­niecznością oddychania w rozrzedzonej atmo­sferze (mają przecież aparaty tlenowe). Hipok­sja powstaje u nich w wyniku bardzo dużych przeciążeń (dochodzących czasem do 20 g, tj. 20 razy przewyższających siłę ciężkości), nie­uniknionych przy ogromnych przyspieszeniach ruchu samolotów i statków kosmicznych.Jak zatem organizm przystosowuje się do bytowania w swoistych warunkach gór i du­żych wysokości?Stwierdzono, że znalazłszy się w nietypo­wych, górskich warunkach i broniąc się przed hipoksją organizm uruchamia posiadane rezer­wy, przestawia zachodzące w nim procesy tak, aby przy małej ilości tlenu w powietrzu zdo­być go jak najwięcej i dostarczyć komórkom we wszystkich tkankach i narządach.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).