OBCIĄŻENIE SPOŁECZEŃSTWA – Zdrowie - Wonsz Rzeczny cda

OBCIĄŻENIE SPOŁECZEŃSTWA

Ci wszyscy, którzy odeszli z pracy wbrew swej woli, są rozgoryczeni, mają ten­dencję do przeceniania własnej wartości. Mają poczucie niezasłużonej krzywdy nie do wyrów­nania i odrobienia. Ludzie ci nie umieją sobie znaleźć miejsca w społeczeństwie. Bardzo szyb­ko zaczynają starzeć się psychicznie i fizycz­nie. Często też daje się wówczas zaobserwować zjawisko tzw. ucieczki w chorobę. Jeśli nato­miast byłby pewien stopień dobrowolności decyzji przejścia na emeryturę, sytuacja może kształtować się inaczej”.„Obciążenie” społeczeństwa? Należy jeszcze raz stwierdzić, że anachronizmem, sprzecznym z elementarnymi zasadami logiki i godzącym w interesy społeczne, jest nie tylko do niedaw­na obowiązująca w Polsce zasada przymusowe­go przenoszenia na emeryturę, lecz również zakaz lub jakiekolwiek ograniczanie możliwości wykonywania przez emerytów pracy zarobko­wej.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).