NIŻSZE WARTOŚCI – Zdrowie - Koty Filmy cda

NIŻSZE WARTOŚCI

Legitymując się znacznie niższy­mi wartościami współczynników samobójstw, kobiety jeszcze raz potwierdzają nie tylko zna­cznie większą swą odporność fizyczną i psy­chiczną wobec działania wszelkiego rodzaju szkodliwych czynników otoczenia, ale również większą odporność wobec swoistych czynników składających się na zespół objawów „kryzysu poemerytalnego”.Hipoteza ta wymagałaby jednak weryfikacji. Niezbędne są dla takiej weryfikacji szczegó­łowe badania przyczyn samobójstw. Niestety, problem zamachów samobójczych nie znalazł się, jak dotąd, w centrum zainteresowania poważnych naukowców i działaczy społecznych. Wspaniały esej T. Kielanowskiego (mam na myśli jego Rozmyślania o przemijaniu), praca Hołysta, opublikowana około 10 lat temu w „Zdrowiu Psychicznym”, artykuły Magdy Leji sprzed dwudziestu lat i referat M. Ziirna na jednym z posiedzeń Warszawskiego Oddzia­łu Sekcji Socjologii Medycyny — oto bodaj wszystko, co napisano w Polsce o zamachach samobójczych jako zjawisku społecznym, psy­chologicznym i medycznym.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).