NIEZMIERNIE ISTOTNY FAKT – Zdrowie - Słomiany Wdowiec Film cda

NIEZMIERNIE ISTOTNY FAKT

Sądzę, że dla dalszego rozumowania niezmier­nie istotny jest fakt, że struktura grupy osób w wieku starszym według omawianej cechy społeczno-demograficznej wyraźnie się pogar­sza w miarę przesuwania się od młodszych podgrup pięcioletnich ku starszym . Zjawisko to, spowodowane tymi samymi, co w poprzednim przypadku przyczynami, świad­czy, że relatywnie najwyższym poziomem wykształcenia, a więc relatywnie największą wartością społeczno-gospodarczą, legitymują się te właśnie podgrupy, które — wedle obo­wiązujących przepisów prawa — znajdują się na przedpolu wieku emerytalnego bądź dopie­ro co w ten wiek weszły. Marnotrawstwo, o  którym wspomniałem powyżej, staje się w tej sytuacji jeszcze bardziej oczywiste i jeszcze bardziej zrozumiała staje się konieczność poło­żenia mu kresu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).