NIEZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA PRACY – Zdrowie - Śledztwo Nad Przepaścią cda

NIEZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA PRACY

Człowiek rzeczywiście niezdolny do wykony­wania pracy zawodowej (a więc eo ipso — za­robkowej) nie jest już zdany wyłącznie na łaskę bliższej lub dalszej rodziny. Troszczy się o  niego pracodawca, społeczeństwo, państwo. Trudno przecenić znaczenie tej radykalnej zmiany, która zaszła dosłownie na oczach dwóch—trzech ostatnich pokoleń. Nie wolno jednak nie zdawać sobie sprawy, że nie stwo­rzono dotąd żadnego idealnego systemu zao­patrzenia emerytalnego, który — odpowiadając szlachetnym intencjom ustawodawcy i zgodny z możliwościami budżetowymi — nie narażałby na szwank interesów ani pracodawcy, ani też pracownika. Niestety, ich interesy niemal zaw­sze są sprzeczne, i jeżeli nawet sprzeczność ta nie jest antagonistyczna, to jej tymczasowe rozwiązania nie mogą zadowolić przytłaczają­cej większości emerytów.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).