NIEROZPUSZCZALNE W WODZIE SOLE

Sole te są nierozpuszczalne w wo­dzie, ale wykazują interesującą właściwość: przy odpowiedniej zawartości w wodzie kwasu węglowego powstaje z nich kwaśny węglan wapnia, który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Przy podwyższonych temperaturach na głębokościach od setek metrów do kilku kilometrów pod powierzchnią Ziemi i przy dużej zawartości dwutlenku węgla wiele me­tali może tworzyć kwaśne węglany. Dlatego wody kwasowęglowe zawierają zwykle duże ilości soli, kwasów oraz anionów: chlorku, siar­czanu i kationów: sodu, wapnia, magnezu, rza­dziej — żelaza. W wodach tych spotyka się także jony cynku, niklu, miedzi, glinu, arsenu, bromu, jodu. Z tego względu przy ocenie właś­ciwości wód kwasowęglowych, szczególnie tych, które są przeznaczone do picia, niezbędna jest znajomość ich ogólnej mineralizacji.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)