NIEDOSTATECZNA DBAŁOŚĆ – Zdrowie - Dziennik Bridget Jones 2 cda

NIEDOSTATECZNA DBAŁOŚĆ

Jednakże przy nie­dostatecznej dbałości o stan sanitarny zbiorni­ka z materiałem leczniczym nie tylko traci on swoje właściwości lecznicze, ale staje się szko­dliwy dla organizmu.Do peloidów zalicza się też zmineralizowane muły powstające w zbiornikach zasilanych wo­dami mineralnymi. Pewne ich rodzaje, na przy­kład muły jeziorne, zawierające siarkowodór, są bardzo cenionymi w niektórych krajach su­rowcami leczniczymi. Mimo różnicy w składzie chemicznym mułów zalegających w różnych zbiornikach, zasilanych różnymi wodami mine­ralnymi, ich geneza jest bardzo podobna. Mu­ły powstają na dnie zbiorników. W procesie ich powstawania substancje nanoszone do zbior­nika i osiadające na jego dnie (piasek, glina, wapno, szczątki roślinne i zwierzęce) podlegają przemianom chemicznym.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).