NIE KONIECZNIE SAMOTNICY – Zdrowie - Liberator 2 cda

NIE KONIECZNIE SAMOTNICY

Mieszkający samotnie są więc na ogół bezżenni i częściej niż przeciętnie bezdzietni, starsi, w gorszym stanie zdrowia i nie pracujący. Tak w Polsce jak i w pozostałych krajach. Mieszkający samotnie nie muszą być samot­nikami. Mogą prowadzić ożywione życie zawo­dowe, społeczne, towarzyskie. I na odwrót, wśród osób mieszkających wspólnie z innymi spotyka się nierzadko osoby oświadczające, że «często są same». W Polsce liczba osób, które «często są same», jest prawie dwukrotnie wyż­sza niż osób, które mieszkają same. W krajach zachodnich różnica ta nie jest tak duża. Oczy­wiście, najczęściej «często są same» osoby mieszkające samotnie (84 na 100). Dotyczy to również osób nie będących w stanie małżeń­skim, a mieszkających wspólnie z dziećmi.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).