NATURALNY CZYNNIK TERAPEUTYCZNY – Zdrowie - Film Quo Vadis cda

NATURALNY CZYNNIK TERAPEUTYCZNY

Wody mineralne są naturalnym czynnikiem terapeutycznym o intensywnym działaniu. Dla­tego korzystanie z nich musi być oparte na zasadach ustalonych przez specjalistów — bal­neologów i powinno się odbywać pod kontrolą lekarza. Należy też pamiętać, że w niektórych schorzeniach wody mineralne są całkowicie przeciwwskazane.Podczas kąpieli w wodzie mineralnej na cia­ło człowieka działa wiele czynników fizycznych chemicznych, z których głównym jest tempe­ratura wody. Należy podkreślić, że o ile tem­peratura powietrza odbierana jako obojętna, nie działająca bodźcowo na organizm, wyraża się wielkością 22—23 °C, to dla wody, z powodu jej dużej pojemności cieplnej, wartość ta wy­nosi 34—35°C.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).