NATURALNY CZYNNIK LECZNICZY – Zdrowie - 21 Jump Street Online cda

NATURALNY CZYNNIK LECZNICZY

Wyjątkowo ko­rzystne efekty lecznicze, jakie niekiedy dają kąpiele w basenach z wodą radoczynną, zwią­zane są przede wszystkim ze zwiększeniem liczby atomów radonu oraz produktów ich roz­padu stykających się ze skórą i przenikających do organizmu podczas ruchu człowieka w ba­senie. Ponadto do organizmu dostaje się więcej radonu z wdychanym powietrzem. Naturalny czynnik leczniczy, jakim są wody radioaktywne, charakteryzuje się dużą skutecz­nością. Nie może być jednak traktowany jako panaceum na wszystkie choroby.Jeden z mitów greckich mówi o wszech­władnym Zeusie, który srogo rozprawił się z tytanem Prometeuszem za to, że wykradł ogień z Olimpu i podarował go ludziom. Bogo­wie uprowadzili Prometeusza daleko od ojczy­stej Grecji i przykuli go do skały nad brze­giem morza, z której były widoczne zamglone szczyty Gór Kaukaskich. Każdego dnia przyla­tywał nad tę skałę orzeł i rozszarpywał odra­stającą wątrobę nieszczęsnego więźnia. Prome­teusza uwolnił Herakles, któremu kąpiel w kau­kaskim źródle pozwoliła zdobyć siłę potrzebną do pokonania orła.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).