NARZUCONE WYTYCZNE – Zdrowie - Bajki Audiobook cda

NARZUCONE WYTYCZNE

Nawet wówczas, gdy przy niektórych zakładach pracy powstają koła emerytów i rencistów, ich dzia­łalność nie wykracza poza ramy narzucone odpowiednimi wytycznymi i wystarcza tylko na to, by pod koniec roku ktoś zdołał wypełnić wszystkie rubryki urzędowego sprawozdania. Autentyczne więzi między załogą a dawnymi jej członkami, którzy zawinili tylko tym, że się urodzili nieco wcześniej od innych, zostają po pewnym czasie jeśli nawet nie zerwane formalnie, to jednak tak rozluźnione, że niko­mu i niczemu nie służą i nie ratują młodszych przed dyshonorem, starszych zaś — przed po­czuciem krzywdy i utraty dawnej pozycji oraz pogłębiającym się osamotnieniem.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).