NAJWAŻNIEJSZY EFEKT – Zdrowie - Pieski Dwa cda

NAJWAŻNIEJSZY EFEKT

Najważniejszy jednak efekt polega na tym, że począwszy od 8—12 kąpieli wzmaga się aktywność enzymów, podnosi się poziom wielu czynności życiowych — poprawie ulega ogólny stan organizmu. Prowadzi to z kolei do wzrostu jego odporności zarówno na obciąże­nia fizyczne, jak i umysłowe.Jak widzimy, działanie kąpieli kwasowęglo­wych i siarczkowo-siarkowodorowych pod wie­loma względami jest bardzo podobne. Jedne i drugie oddziałują na procesy oddychania tkan­kowego, dotąd jeszcze mało zbadane. Należy zauważyć, że hipotermalne kąpiele kwasowę­glowe (tzn. o temperaturze niższej od 34 °C) uodporniają organizm na chłód.Szczawy zmimeralizowane używane są także jako wody stołowe, dobrze gaszące pragnienie; mają przyjemny kwaskowy smak; wzmagają apetyt, ułatwiają trawienie.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).