NA TERENACH NIZINNYCH

Przy hipokapni obniża się ciśnienie tętnicze, zmniejsza się szybkość krą­żenia krwi, zwężają się naczynia krwionośne w mózgu, pogarsza się jego odżywianie. Właś­nie te zmiany wywołują objawy charaktery­styczne dla choroby górskiej.Zupełnie inaczej wszystko przebiega na te­renach nizinnych przy intensywnej pracy mięś­niowej, np. podczas jazdy rowerem. Tempera­tura mięśni wykonujących tę pracę podnosi się, 5—8 razy wzrasta wydzielanie w nich dwutlen­ku węgla. Dwutlenek węgla z tkanek przenika do krwi i wpływa na zwiększenie ilości tlenu odłączanego od hemoglobiny. Zwiększa się wskutek tego dopływ tlenu do tkanek, popra­wia się ich odżywianie.Wiadomo, że dwutlenek węgla przenoszony jest zarówno przez plazmę krwi, jak i przez czerwone krwinki; znajduje się on w postaci roztworu, głównie wodorowęglanów (NaHC03 i KHC03) i kwasu węglowego (H2C03), oraz w postaci związanej z hemoglobiną.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!