NA PRZEŁOMIE LAT – Zdrowie - Spit On Your Grave cda

NA PRZEŁOMIE LAT

Kiedy na przełomie XIX i XX wieku A. Becąuerel odkrył zjawisko promieniotwórczości, a P. Curie i M. Skłodowska-Curie — polon, rad, nie przypuszczali, że ich odkrycia stwo­rzą perspektywy leczenia wielu chorób.Promieniowanie jonizujące, bez względu na różnice w jego naturze i pochodzeniu, jest szkodliwe dla żywych organizmów, w tym tak­że dla człowieka. Powoduje uszkodzenia komó­rek i tkanek, na które działa. Tylko w przy­padku niewielkich dawek, takich jak w wo­dach radoczynnych, może działać leczniczo w wielu chorobach. Obecnie w medycynie do celów leczniczych i profilaktycznych oprócz kąpieli w wodach radoczynnych stosuje się wiele innych preparatów promieniotwórczych.Poszczególne rodzaje promieniowania jonizu­jącego różnią się między sobą właściwościami.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).