NA PODSTAWIE OBSERWACJI – Zdrowie - Ella Zaklęta cda

NA PODSTAWIE OBSERWACJI

Na podstawie licznych obserwacji oraz eksperymentów z udziałem zwierząt, przeprowa­dzanych w górach i w komorze ciśnieniowej, w której obniżano ciśnienie do określonego po­ziomu — ustalono, że przy długotrwałej akli­matyzacji powstaje prawdopodobnie „tkanko­wa” postać przystosowania do warunków kli­matycznych w górach, kiedy to organizmowi wystarczają małe dawki tlenu. Jest to postać adaptacji bardziej efektywna niż ta, która wy­stępuje u przybyszów. Przypuszcza się, że przy tym następuje też pewne obniżenie czynności tarczycy. Jednakże w procesie aklimatyzacji wciąż jeszcze istnieje wiele niejasności. W rozwiązywaniu problemów związanych z przystosowaniem organizmu do swoistych warunków górskiego klimatu wielu badaczy skoncentrowało swą uwagę wyłącznie na hi- poksji, przypisując jej dominującą rolę w tym procesie.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).